درباره اوسا طرح

درباره اوسا طرح

ما ماکت های معماری ، صنعتی ، مدل های اولیه ، توپوگرافی ، نظامی ، شهرسازی و ... را در هر مقیاسی ارائه می دهیم . ما با دنبال کردن استاندارد های در حال تغییر جهان و ترکیب آن با تجربه خود ، طیف خدمات خود را روز به روز گسترش می دهیم. تاکید ما اتمام با کیفیت کارها در موعد مقرر و استفاده از تکنولوژی روز می باشد

فعالیت حرفه ای
15 سال

پروژه های انجام شده
300

مشتریان ما
130

افراد تیم
15 نفر

تیم ما

تیم فنی و با تجربه اوسا طرح
مهندس سیامک
مهندس سیامک نصرالهی
مهندس معماری

ساخت و تولید ماکت

مهندس بهزاد
مهندس بهزاد پوربایرام
مهندس معماری

ساخت و تولید ماکت